Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Phần Qui Định về  bảo mật thông tin này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web Hoc123.net và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Qui định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.

 1. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
 

1.1.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
 
·   Các thông tin cá nhân mà Hoc123.netcó thể thu thập từ Khách hàng: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc...

·   Việc thu thập thông tin với mục đích xác nhận bạn là thực thể thực tế và cung cấp thông tin để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ khách hàng ngày càng tốt hơn

1.2.  Phạm vi sử dụng thông tin:
 
·   Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Khách hàng yêu cầu;

- Gửi thông tin đến Khách hàng;

- Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;

- Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng;

·   Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Hoc123.netsẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

1.3.  Thời gian lưu trữ thông tin:
 
·   Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

1.4.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
              
Ban học tập Hoc123.net

Địa chỉ: 06 Hàm Nghi, F Hiệp Phú Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Tel: 0939.116.668 Email: hotrohoc123@gmail.com

1.5.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
 
·   Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm user và password để truy cập Hoc123.net. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ/ tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

1.6.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
 
·   Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website Hoc123.net được bảo mật.

·   Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:

- Truy cập, sử dụng website;

- Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

- Đặt mua và sử dụng dịch vụ của website;

- Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

- Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;

- Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;

- Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website chỉ sau khi Khách hàng đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của Khách hàng.


2. Những thay đổi về Qui định  bảo mật thông tin

 ·   Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

·   Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất