Learn English Conversation - Unit 3 Greeting and Introduction

Lượt xem: 3555

Bài 3: Chào hỏi và giới thiệu - Unil 3: Greeting and introduction

00:01 - Greeting and introduction = Chào hỏi và giới thiệu 

00:07 - Hi, Al. How are you? = Chào Al, anh khỏe không? 

00:09 - I’m fine. Thank you. And you? = Tôi khỏe.Cảm ơn. Còn cô? 

00:11 - I’m doing good = Tôi khỏe 

00:13 - Who’s your friend? = Bạn anh là ai thế? 

00:16 - This is Bob = Đây là Bob 

00:17 - ...We went to school together = Chúng tôi từng học cùng nhau 

00:19 - Bob, This is Wanita = Bob, đây là Wanita 

00:21 - Hi, nice to meet you Wanita = Chào, rất vui được gặp cô , Wanita 

00:24 - Hi, nice to meet you, too = Chào, rất vui được gặp anh 

00:27 - You have a beautiful smile = Cô có nụ cười rất đẹp đấy 

00:31 - Thank you = Cám ơn 

00:32 - ...You’re not that handsome = Anh không đẹp trai lắm 

00:33 - ...But you look OK = Nhưng trông cũng ổn đấy 

00:35 - Wow, thank = Ồ, cám ơn 

00:37 - Wanita, Is my aunt here? = Wanita, cô tôi có ở đây không? 

00:40 - No, she isn’t. She should be in around ten = Không, cô ấy sẽ đến đây vào khoảng 10 h 

00:43 - Here’s the menu = Đây là thực đơn 

00:48 - ...Can I get you anything to drink? = Các anh muốn uống gì? 

00:50 - I have coffee, please = Tôi uống café 

00:52 - Ok. Would you like sugar and milk? = Ok, anh có muốn đường và sữa không? 

00:55 - I like my coffee black = Cho tôi café đen nhé 

00:57 - Ok, one black coffee = OK, một café đen 

01:00 - I have fresh squeezed orange juice, please = Cho tôi nước cam tươi ép 

01:04 - We don’t have any orange juice = Chúng tôi không có nước cam đâu 

01:07 - I’ll be right back = Tôi sẽ trở lại ngay

 

Learn English Conversation - Unit 4 Breakfast Recommendation Bài học trước

Bài học tiếp theo Learn English Conversation - Unit 4 Breakfast Recommendation

Bài viết khác Luợt xem
Chia sẻ bài viết này qua:

Đăng tin nhà đất, sự kiện mở bán dự án nhà đất miễn phí  và sẽ mãi miễn phí tại MuaBanGap.vn

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất