Learn English Conversation - Unit 8 How is you car

Lượt xem: 8621

 Bài 8: Xe bạn từ đời nào? - Unil 8: How old is your car?

00:01 - How old is your car? = Xe bạn từ đời nào 
00:06 - Hey, Al. Where is your car? = Này Al. Xe cậu đâu? 
00:08 - Well, I took it to the repair shop = Tớ mang đi sửa rồi 
00:12 - Oh, Did you have an accident? = Ồ, cậu gặp tai nạn à? 
00:15 - No, I left it with the mechanic for a tune-up = Không, Mình chỉ để thợ cơ khí bảo dưỡng máy thôi 
00:18 - When will it be ready? = Bao giờ thì xong? 
00:21 - The mechanic said it’d be ready on Monday = Thợ cơ khí nói với tớ là thứ Hai sẽ xong 
00:24 - That’s such a long time = Lâu thế 
00:27 - Yeah, it is a long time = Ừ, lâu thật 
00:29 - Are you planning going on a trip? = Cậu đang định đi nghỉ à? 
00:32 - No, I just take it to the mechanic every 3000 kilometers, though {fsc}N{fs19}Không ,mình chỉ mang xe đi bảo dưỡng cứ sau mỗi lần xe chạy được 3000 cây số 
00:38 - Why do you do that? = Sao lại phải làm thế? 
00:40 - It’s very old. It needs a lot of care = Vì nó cũ lắm rồi. Nó cần được bảo dưỡng nhiều 
00:44 - How old is your car? = Xe của bạn từ đời nào? 
00:46 - It’s a 1975 model = Từ đời 75 
00:48 - Huh, That’s not so old = Thế cũng chẳng cũ lắm 
00:51 - ...my grandmother was born in 1912 = Bà tớ còn sinh năm 1912 cơ 
00:54 - Well, I guess, compared to your grandmother, = Ừm, tớ đoán là nếu so với bà cậu 
00:58 - my car isn’t that old = thì xe tớ cũng chẳng cũ lắm 
01:01 - Hey, wait a minute, How are we going to get to the movie? = Này, đợi chút, thế chúng ta đi xem phim bằng gì? 
01:06 - Well, we can walk or go by train = Chúng ta có thể đi bộ hoặc tàu 
01:09 - ... It’s up to you = Tùy cậu thôi 
01:11 - Are you crazy? = Cậu điên à? 
01:13 - The shopping mall is much too far = Trung tâm thương mại xa lắm đấy 
01:17 - In that case, we’ll go by train = Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đi tàu thôi 
 

Learn English Conversation - Unit 9 About the Train Bài học trước

Bài học tiếp theo Learn English Conversation - Unit 9 About the Train

Bài viết khác Luợt xem
Chia sẻ bài viết này qua:

Đăng tin nhà đất, sự kiện mở bán dự án nhà đất miễn phí  và sẽ mãi miễn phí tại MuaBanGap.vn

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất