Learn English Conversation - Unit 13 Make an Appointment for Later

Lượt xem: 4603

 Bài 13: Sắp xếp một cuộc hẹn cho lần sau

00:00 - Make an appointment for later = Sắp đặt một cuộc hẹn cho lần sau 
00:15 - That was not easy = Thật không dễ chút nào 
00:17 - ...but I finally found the toilet = Nhưng tớ đã tìm được nhà vệ sinh 
00:22 - Are you ready to go Bob? = Cậu đã sẵn sàng đi chưa Bob? 
00:24 - Yes, Al. I’m ready = Rồi, Al. Mình đã sẵn sàng 
00:27 - Do you want to invite Michelle? = Cậu có muốn mời Michelle không? 
00:29 - Yeah = Phải rồi 
00:32 - Hey,Michele. Would you like to go see a movie with us? = Michelle, cậu có muốn đi xem phim với bọn tớ không? 
00:37 - Wow, That sounds like fun = WoW, nghe có vẻ vui đấy 
00:40 - ...when will you go? = Khi nào các cậu đi? 
00:42 - We will be going in about another 10 minutes = Chúng tớ định đi trong 10 phút nữa 
00:47 - 10 minutes? = 10 phút? 
00:49 - ...that is too soon = Sớm quá 
00:51 - ...I have to wait for the staff to arrive = Mình phải đợi nhân viên đến đã 
00:55 - When will the staff arrive? = Khi nào thì nhân viên đến? 
00:57 - About an hour = Khoảng 1 tiếng nữa 
00:59 - ...please go on without me = Nên cứ đi mà không có mình cũng được 
01:02 - Oh, no no.We can wait = Ồ, không. Chúng tớ đợi được 
01:05 - No, go on without me = Không, các cậu cứ đi đi 
01:08 - What about after the movie? = Thế sau khi xem phim xong thì sao 
01:10 - ...will you be free then ,Michelle? = Sau đó cậu có rảnh không Michelle? 
01:12 - I’m supposed to meet a friend in about 2 hours = 2 tiếng nữa mình hẹn gặp một người bạn rồi 
01:17 - ...and then I’m just going home = Sau đó mình sẽ về nhà 
01:21 - So you’re busy then = Vậy là cậu bận rồi 
01:25 - Why don’t you stop here after the movie and tell me how it was? = Sau khi xem xong phim sao hai cậu không ghé qua đây và kể cho tớ nghe nhỉ? 
01:31 - That will be great. OK = Tuyệt đấy. Được thôi 
01:34 - We’ll see you here after the movie in about 2 hours.Ok? = Chúng ta sẽ gặp cậu sau 2 tiếng nữa nhé? 
01:38 - It sounds great = Tuyệt đấy 
01:40 - Ok.Bye = Được, Tạm biệt nhé 
01:42 - Bye = Tạm biệt 

Learn English Conversation - Unit 14 Choosing a movie Bài học trước

Bài học tiếp theo Learn English Conversation - Unit 14 Choosing a movie

Bài viết khác Luợt xem
Chia sẻ bài viết này qua:

Đăng tin nhà đất, sự kiện mở bán dự án nhà đất miễn phí  và sẽ mãi miễn phí tại MuaBanGap.vn

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất