Learn English Conversation - Unit 20 Making a Reservation

Lượt xem: 4012

 Bài 20: Making a reservation = Đặt bàn

00:00 - Making a reservation = Đặt bàn 
00:08 - I’m glad they called = Mình vui vì họ gọi 
00:12 - Because you like Michelle = Vì cậu thích Michelle mà 
00:14 - Well, yes but I forgot to make a reservation = Ừm, đúng vậy nhưng mình quên đặt bàn rồi 
00:21 - Woop = Ồ 
00:22 - Yeah, I’ll call to make a reservation now = Phải, mình sẽ gọi để đặt chỗ trước 
00:44 - Good evening Salteaux Demy = Chào quý khách, đây là của hàng Salteaux Demy 
00:46 - Hello, I’d like to make a reservation please = Xin chào, tôi muốn đặt bàn 
00:51 - Yes, sir . For what day? = Vâng, thưa ngài.Cho hôm nào ạ? 
00:53 - Friday = Thứ Sáu 
00:56 - Friday , yes sir. How many people in your party? = Vâng, thứ Sáu. Có bao nhiêu người trong bữa tiệc vậy? 
01:01 - Four people, two man and two women = 4 người , 2 nam và 2 nữ 
01:09 - Very good for you sir = Rất tuyệt thưa ngài 
01:11 - What time would you like the reservation for?” = Ngài muốn đặt bàn lúc mấy giờ? 
01:15 - We’ll arrive at 7pm = Chúng tôi sẽ đến lúc 7h tối 
01:19 - I’m afraid I do not have anything available for 7pm sir = Tôi e là 7h tôi không còn bàn trống đâu ạ 
01:25 - Oh, no = Ôi, không 
01:29 - I do have a table available for 7.30 pm = Có bàn vào lúc 7.30 tối thưa ngài 
01:34 - 7.30 .That would be great = 7h30.Tuyệt quá 
01:39 - Would you prefer smoking or non-smoking? = Ngài có hút thuốc hay không ạ? 
01:44 - Non-smoking. Thank you = Không hút thuốc 
01:49 - Your name please, sir? = Tên ngài? 
01:51 - Felfar. Albert Felfar = Felfar. Albert Felfar 
01:56 - Very good Mr Felfar. = Tuyệt vời ngài Felfar ạ 
01:58 - You’ll have a reservation for four, 7.30pm, this Friday, non smoking = Ngài sẽ có bàn cho 4 người vào lúc 7h30 tối, thứ 6 này , phòng không hút thuốc 
02:06 - Great. Thank you so much = Tuyệt. Cảm ơn rất nhiều 
02:10 - My pleasure, sir = Vinh dự của tôi thưa ngài 
Bài 20: Making a reservation = Đặt bàn

Learn English Conversation - Unit 21 At the Restaurant Bài học trước

Bài học tiếp theo Learn English Conversation - Unit 21 At the Restaurant

Bài viết khác Luợt xem
Chia sẻ bài viết này qua:

Đăng tin nhà đất, sự kiện mở bán dự án nhà đất miễn phí  và sẽ mãi miễn phí tại MuaBanGap.vn

FACEBOOK SOCIAL

Hỗ trợ trực tuyến
Ad Partner
Tra từ điển


Tìm Kiếm
Để tra nghĩa một từ bạn hãy Click chuột 2 lần vào từ đó
Bài viết mới nhất